Oct 17, 2019   12:38 p.m. Hedviga
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Identification number: 243
University e-mail: karol.balog [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Department of Safety Engineering (UIBE MTF)
 
External colleague - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology (STU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Review of store of hazardous chemical substances
Written by (author): Ing. Zuzana Štefáková
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Opponent:doc. Ing. Ivana Tureková, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Previerka skladu nebezpečných látok
Summary:Témou mojej bakalárskej práce je Previerka skladu nebezpečných chemických látok. Svoju pozornosť venujem najprv všeobecne nebezpečným látkam, ktoré predstavujú nebezpečenstvo jak pre zdravie ľudí, tak aj pre životné prostredie, základným definíciam a legislatíve z tejto oblasti. Uvádzam klasifikáciu nebezpečných látok podľa rozličných kritérií. Pri manipulácií s nebezpečnými látkami sa zaoberám najmä opatreniami a ich negatívnymi účinkami na zdravie ľudí. Osobitne však rozoberám otázku vzájomnej znášanlivosti rôznych chemických látok, nakoľko poznatky z tejto oblasti predstavujú základ prevencie havárií nebezpečných látok pri skladovaní, keďže niektoré druhy látok môžu pri vzájomnom kontakte nepredvídateľne reagovať. Ďalej sústredím svoju pozornosť na sklady a požiadavky vzťahujúce sa na ne, na skladovanie látok ako celok a nakoniec na požiadavky pre skladovanie vybraných druhov nebezpečných látok. V posledných troch kapitolách sa zameriavam na prípadný únik nebezpečných látok, prípadne haváriu a spôsoby jej likvidácie, bezpečnostný audit skladovanie a na záver uvádzam príklady kontrolných záznamov pre jednotlivé aspekty skladovania, ktoré musia byť z hľadiska bezpečnosti kontrolované a najmä dodržiavané.
Key words:nebezpečná látka a prípravok, bezpečnostné značenie, skladovanie nebezpečných látok

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses via academic / university library for study, scientific, educational and information purposes only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password).


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited