Oct 15, 2019   8:54 a.m. Terézia
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Identification number: 243
University e-mail: karol.balog [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Department of Safety Engineering (UIBE MTF)
 
External colleague - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology (STU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Safety and health risks of anthropogenic nanoparticles
Written by (author): Ing. Martin Kutálek
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Opponent:doc. Ing. Ivana Tureková, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bezpečnostné a zdravotné riziká antropogénnych nanočastíc
Summary:Bakalárska práca obsahuje pomenovanie pojmov nanočastica, nanotechnológia a toxicita, ich definície a využitie v praxi. Predmetom riešenia boli základné charakteristiky a vlastnosti nanočastíc s ohľadom na ich výbušnosť, a toxicitu. Pri vypracovávaní som sa dôkladne zameral na toxikologickú stránku nanočastíc, na vzajomné pôsobenie týchto častíc so živými organizmami. Zameriava sa na vplyv nanočastíc na ľudské zdravie a na životné prostredie. Taktiež skúma jednotlivé zdroje nanočastíc a ich výskyt.
Key words:nanotechnológia, nanočastica, toxicita nanočastíc

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet after the lapse of 5 years from concluding this contract with no restrictions, incl. the right to provide sub-licence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment formFinal thesis

Parts of thesis with postponed release:

Reviews for final thesis unlimited