Oct 18, 2019   1:17 p.m. Lukáš
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Identification number: 243
University e-mail: karol.balog [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Department of Safety Engineering (UIBE MTF)
 
External colleague - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology (STU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Objectivism of lighting in manufacturing corporation Samsung Voderady
Written by (author): Ing. Peter Šarvaic
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Opponent:Ing. Tomáš Chrebet, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Objektivizácia osvetlenia vo výrobnom podniku Samsung Voderady
Summary:ŠARVAIC, Peter: Objektivizácia osvetlenia vo výrobnom podniku Samsung Voderady. [Bakalárska práca]- Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav bezpečnostného a environmentálneho inžinierstva.- Školiteľ: prof. Ing. Karol Balog, PhD.- Trnava: MTF STU, 2010. 57s. V súčasnosti sa v pracovnom prostredí kladie veľký dôraz na bezpečnosť a pracovnú pohodu. Dosiahnutie týchto požiadaviek počas nočných hodín veľmi závisí aj od umelého osvetlenia. Keďže osvetlenie spadá do môjho študijného odboru, zamestnávateľ ma požiadal o posúdenie skutkového stavu umelého osvetlenia administratívneho priestoru O-206. Spomenutá miestnosť slúži na vykonávanie aktivít ako sú práca na PC, čítanie a písanie. Pre tieto zvýšené zrakové výkony zodpovedajú i minimálne limity, ktoré sú dôsledne (striktne) stanovené. Cieľom mojej práce je aktuálne a pravdivo zhodnotiť získané údaje a funkčnosť osvetľovacej sústavy.
Key words:umelé osvetlenie, osvetlenosť, objektivizácia osvetlenia

Current level of public release
 
access to annotation and abstracts of final thesis only. Contacts are provided if the author or the supervisor does not wish to release the whole thesis. The author can state his contact details (optional)..


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited