Oct 15, 2019   6:19 a.m. Terézia
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Identification number: 243
University e-mail: karol.balog [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Department of Safety Engineering (UIBE MTF)
 
External colleague - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology (STU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:The hazard analysis of ammonia discharge in the operation of the ice stadium
Written by (author): Ing. Martin Holkovič
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Opponent:Mgr. Juraj Puškel
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Analýza nebezpečenstva výronu amoniaku pri prevádzkovaní zimného štadióna
Summary:Predmetom diplomovej práce je poukázať na analýzu nebezpečenstva pri prevádzkovaní Mestského zimného štadióna. Prvá kapitola je zameraná na priblíženie havárií súvisiacich s únikom amoniaku na zimných štadiónoch, charakteristiku vybraného zimného štadióna a popísanie technických požiadaviek na jeho bezpečnú prevádzku. V druhej kapitole sa sústreďujem na identifikáciu nebezpečenstva a možnosti riadenia rizika prevádzky zimného štadióna, ďalej vyhodnocujem nebezpečenstvo a navrhujem protiopatrenia. Kapitola je ukončená analýzou rizika pri výrone amoniaku a opisom funkcionality chladiaceho zariadenia. Ďalšia kapitola je venovaná požiarnemu nebezpečenstvu a ohrozeniu pri havárii chladiarenského zariadenia z pohľadu zabezpečenia, prevencie, opatrenie na zdolávanie požiaru alebo zásahu pri výrone amoniaku. V poslednej kapitole som na základe analyzovaných rizík namodeloval havarijné situácie úniku amoniaku za pomoci programu ALOHA a Fire GIS a následne som analyzoval výsledky.
Key words:zimný štadión, chladiarenské zariadenie, simulácia pri výrone - úniku amoniaku, únik nebezpečnej látky, protipožiarne zabezpečenie

Current level of public release
 
access to annotation and abstracts of final thesis only. Contacts are provided if the author or the supervisor does not wish to release the whole thesis. The author can state his contact details (optional)..


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited