Mar 28, 2020   8:00 p.m. Soňa
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Identification number: 243
University e-mail: karol.balog [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Department of Safety Engineering (UIBE MTF)
 
External colleague - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology (STU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:The security of electical products used in the households and with the importance of safety markings
Written by (author): Ing. Lucia Ďurinová
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Opponent:Ing. Jozef Koreň
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bezpečnosť elektrických výrobkov používaných v domácnosti a význam ich bezpečnostného značenia
Summary:Diplomová práca sa zaoberá bezpečnosťou elektrických výrobkov používaných v domácnosti a významom ich bezpečnostného značenia. Cieľom práce je na základe spracovaných podkladov navrhnúť kontrolné listy na posúdenie bezpečnostných značení a posúdiť bezpečnosť elektrických výrobkov používaných v domácnosti. Prvá kapitola hovorí o legislatívnych požiadavkách na bezpečnosť. V tretej kapitole sú analyzované nebezpečenstvá elektrických a elektronických výrobkov. Posúdenie bezpečnostných značení je vo štvrtej kapitole. Kontrolné listy na overenie vhodnosti bezpečnostných značení sú v piatej kapitole. Šiesta kapitola je zhrnutím informácií z kontrolných listov. V diplomovej práci je 48 tabuliek a 18 obrázkov.
Key words:bezpečnosť, bezpečnostné značenie, elektrický spotrebič

Current level of public release
 
access to annotation and abstracts of final thesis only. Contacts are provided if the author or the supervisor does not wish to release the whole thesis. The author can state his contact details (optional)..


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited