22. 2. 2020  5:33 Etela
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Identifikační číslo: 243
Univerzitní e-mail: karol.balog [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Katedra bezpečnostného inžinierstva (UIBE MTF)
 
Externí spolupracovník - Fakulta elektrotechniky a informatiky (STU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Bezpečnosť elektrických výrobkov používaných v domácnosti a význam ich bezpečnostného značenia
Autor: Ing. Lucia Ďurinová
Pracoviště: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Vedoucí práce: prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Oponent:Ing. Jozef Koreň
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Bezpečnosť elektrických výrobkov používaných v domácnosti a význam ich bezpečnostného značenia
Abstrakt:Diplomová práca sa zaoberá bezpečnosťou elektrických výrobkov používaných v domácnosti a významom ich bezpečnostného značenia. Cieľom práce je na základe spracovaných podkladov navrhnúť kontrolné listy na posúdenie bezpečnostných značení a posúdiť bezpečnosť elektrických výrobkov používaných v domácnosti. Prvá kapitola hovorí o legislatívnych požiadavkách na bezpečnosť. V tretej kapitole sú analyzované nebezpečenstvá elektrických a elektronických výrobkov. Posúdenie bezpečnostných značení je vo štvrtej kapitole. Kontrolné listy na overenie vhodnosti bezpečnostných značení sú v piatej kapitole. Šiesta kapitola je zhrnutím informácií z kontrolných listov. V diplomovej práci je 48 tabuliek a 18 obrázkov.
Klíčová slova:bezpečnosť, bezpečnostné značenie, elektrický spotrebič

Aktuální stupeň zveřejnění
 
poskytuje pouze anotace a abstrakty závěrečné práce, kontakty, pokud autor nebo školitel nesouhlasí se zveřejněním celého textu. Autor může uvést kontaktní údaje (jako nepovinné).


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně