Oct 28, 2020   7:09 a.m. Dobromila
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Identification number: 243
University e-mail: karol.balog [at] stuba.sk
 
External colleague - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology (STU)

Contacts
     
Lesson     
     
     
     
Supervised theses
     
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:Safely operations of transformation stations of Slovak railways and their influence on envinornment
Written by (author):
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Opponent:
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bezpečné prevádzkovanie transformačných staníc v podmienkach ŽSR a ich vplyv na životné prostredie
Summary:
V dnešnom období m ekológia technologických zariadení veľký význam, pretože zasahuje do života mnohých ľudí - najmä v osobnej vlakovej preprave. Pri kombinovaní spôsobov dopravy sa môžu prepravovať aj nebezpečné látky. V prípade umiestnenia technologického zariadenia v blízkosti obydia vplýva aj na obyvateľstvo. Preto je v súčasnosti dôležité nielen technické a organizačné zabezpečenie bezpečnosti práce, ale aj plán bezpečnej a ekologickej činnosti technologického zariadenia do budúcnosti.
Key words:
plán bezpečnejšej a ekologickejšej činnosti technologického zariadenia, ekológia technologických zariadení, technické a organizačné zabezpečenie bezpečnosti práce


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited