Oct 16, 2019   9:47 p.m. Vladimíra
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Identification number: 243
University e-mail: karol.balog [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Department of Safety Engineering (UIBE MTF)
 
External colleague - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology (STU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Analysis of ignition sources present in the living area
Written by (author): Ing. Michal Golej
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Opponent:doc. Ing. Jozef Martinka, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Analýza iniciačných zdrojov vyskytujúcich sa v obytnom priestore
Summary:GOLEJ, Michal: Analýza iniciačných zdrojov v obytnom priestore [Diplomová práca] -- Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav bezpečnostného a environmentálneho inžinierstva -- Vedúci práce: prof. Ing. Karol Balog, PhD. -- Trnava: MTF STU, 2012. s. 67 V práci "Analýza iniciačných zdrojov vyskytujúcich sa v obytnom priestore" sa zaoberám rizikami vzniku požiaru, ktoré sa vyskytujú v domácnostiach. Najskôr som za pomoci existujúcich štatistík požiarovosti určil iniciačné zdroje, ktoré sa veľkou mierou pričiňujú na vzniku požiarov v obytných priestoroch v Slovenskej republike. Popísal a charakterizoval som iniciačné zdroje. Zaoberal som sa požiarno-technickými charakteristikami materiálov, ktoré môžu v rámci obytných priestorov poslúžiť ako palivo. Zaoberal som sa zatrieďovaním materiálov podľa ich reakcie na oheň, popísal som skúšobné metódy z hľadiska použitých materiálov a iniciačných zdrojov. Charakterizoval som vlastnosti frekventovane sa vyskytujúcich iniciačných zdrojov v domácnosti a zhodnotil riziko vzniku požiaru od konkrétneho iniciačného zdroja.
Key words:iniciácia, iniciačný zdroj, tepelný tok

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited