Oct 23, 2020   0:14 a.m. Alojza
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Identification number: 243
University e-mail: karol.balog [at] stuba.sk
 
External colleague - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology (STU)
External colleague - Faculty of Materials Science and Technology in Trnava (STU)

          Projects     Publications
     
     
Supervised theses
     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:
Analysis of microclimate conditions at the selected department production company
Written by (author): Ing. Peter Šarvaic
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor:
Opponent:doc. Ing. Ivana Tureková, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Analýza mikroklimatických podmienok na vybranom pracovisku výrobného podniku
Summary:Zamestnávateľ je povinný zaistiť vhodnú teplotu, vlhkosť a rýchlosť prúdenia vzduchu, ktoré navzájom charakterizujú mikroklimatické podmienky pracoviska. Vhodná mikroklíma predstavuje pre zamestnanca tepelnú pohodu, ktorá zvyšuje jeho komfort v mieste výkonu práce. Naopak, nevhodné klimatické podmienky narušujú nielen pohodu pracovníka, ale môžu byť zdrojom záťaže a zdravotných problémov. Keďže pre oblasť BOZP je prvoradá účinná prevencia, sú zadefinované mikroklimatické požiadavky na jednotlivé triedy prác, ktoré je potrebné dodržiavať. Cieľom mojej práce je analyzovať mikroklimatické podmienky pracoviska výstupnej kontroly (FT), ktoré spadá do triedy práce 1b.
Key words:
pracovisko, mikroklimatické podmienka, tepelná pohoda

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited