Dec 14, 2019   5:43 a.m. Branislava, Bronislava
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Identification number: 243
University e-mail: karol.balog [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Department of Safety Engineering (UIBE MTF)
 
External colleague - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology (STU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Radiation protection in the processing of high-level chrompik vitrification in JAVYS, a.s.
Written by (author): Ing. Václav Blejštil
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Opponent:doc. Ing. Ivana Tureková, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Radiačná ochrana pri spracovaní vysokoaktívneho chrompiku vitrifikáciou v JAVYS, a.s.
Summary:Diplomová práca sa zaoberá radiačnou ochranou v technologickom procese spracovania chladiaceho média vyhoreného jadrového paliva z JE A1 - chrompiku s vysokou rádioaktivitou. V prvej časti sa zaoberá popisom technologického postupu spracovania chrompiku, zabezpečením radiačnej ochrany a kontroly. Druhá časť je venovaná vzniku neštandardného stavu počas prevádzky linky a odhadom možných dávkových záťaží na obslužný personál. Popisuje technológiu spracovateľskej linky, zariadenia radiačnej kontroly a definuje súčasný stav vitrifikačnej linky. V tretej časti práce hľadáme a navrhujeme riešenia spojené so zvýšením kvality radiačnej ochrany s cieľom zabezpečiť rýchlu odozvu na prípadné nežiadúce udalosti čo vedie k zníženiu dopadov na ľudské zdravie a životné prostredie.
Key words:vitrifikácia, rádioaktívne aerosóly, monitorovanie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited