6. 4. 2020  14:52 Irena
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. German Michaľčonok, CSc.
Identifikačné číslo: 245
Univerzitný e-mail: german.michalconok [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Dizertačná práca
Názov práce:Návrh a realizácia riadenia systému solárneho ohrevu teplej úžitkovej vody
Autor: Ing. Gabriel Gašpar, PhD.
Pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Vedúci práce: doc. Ing. German Michaľčonok, CSc.
Oponent 1:prof. Ing. Danica Rosinová, PhD.
Oponent 2:doc. Ing. Marek Roch, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh a realizácia riadenia systému solárneho ohrevu teplej úžitkovej vody
Abstrakt:Solárny ohrev TÚV je v súčasnosti žiadaný a rozšírený spôsob využitia ekologických zdrojov energie v Slovenskej republike. Riadenie solárnych systémov pre ohrev TÚV je často riešené triviálne a nezaoberá sa bezpečnosťou a efektivitou. Dizertačná práca sa zaoberá návrhom a realizáciou riadenia systému solárneho ohrevu TÚV s drain-back zásobníkom s využitím pasívnych bezpečnostných prvkov pre trubicové vákuové kolektory. Takýto systém rieši havarijné stavy z tlakového uzavretého systému a umožňuje regeneráciu systému do prevádzkového stavu bez zásahu obsluhy. Prináša však vlastný okruh problémov s komplikovanejším hydraulickým zapojením systému a vyššími nárokmi na kvalitu riadenia, pretože komponenty systému už nie je možné opísať jednoduchou sústavou lineárnych rovníc. Po identifikovaní termodynamických charakteristík a parametrov jednotlivých častí systému boli analyzované a opísané prechodové stavy v systéme spôsobené zmenou parametrov solárneho kolektora a drain-back zásobníka pri spúšťaní a zastavovaní systému. Simulačný model riadenia systému s drain-back zásobníkom bol vytvorený na základe parametrov reálneho systému s ktorým bol následne porovnaný. Porovnanie ukázalo, že model dostatočne presne opisuje javy prebiehajúce v reálnom systéme. V závere práce je opísaný návrh hardvérového a softvérového riešenia riadenia systému. Tento návrh rozširuje všeobecne používané riešenie o senzory pre meranie doplnkových veličín a uvádza ich principiálne zapojenia k riadiacej jednotke. Práca do praxe prináša nové poznatky, vylepšenia a návrhy na rozšírenie riadenia systému solárneho ohrevu TÚV so zásobníkom drain-back.
Kľúčové slová:drain-back, simulačný model, solárny kolektor

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene