Mar 28, 2020   4:25 p.m. Soňa
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. German Michaľčonok, CSc.
Identification number: 245
University e-mail: german.michalconok [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Design and implementation of control system with visualisation for modular station of MPS – 500 system
Written by (author): Ing. Maroš Hrušovský
Department: Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)
Thesis supervisor: doc. Ing. German Michaľčonok, CSc.
Opponent:Ing. Augustín Gese, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh a realizácia riadenia s vizualizáciou pre modulovú stanicu systému MPS-500
Summary:Témou mojej diplomovej práce je navrhnúť a implementovať riadiaci program s vizualizáciou pre modulovú stanicu systému MPS500. Pre diplomovú prácu som si vybral pracovisko obrábania, ktoré sa skladá z dvoch staníc, stanica obrábania a stanica manipulácie. V úvode práce sa zaoberám analýzou staníc, rozborom hardvéru, celkovým usporiadaním komponentov a komunikáciou medzi stanicami. Následne popisujem katalóg požiadaviek, ktorý hovorí o funkciách, ktoré systém musí obsahovať. Po krátkom zoznámení s PLC Siemens 300 a HMI TP700 Comfort sa venujem návrhu a implementácií riadiaceho programu, ktorý zahŕňa hardvérovú konfiguráciu, tabuľku symbolov a samotný riadiaci program. Druhou časťou implementácie je vizualizácia, ktorú opisujem pomocou jednotlivých obrazoviek. Celý tento proces vykonávam v softvéri TIA Portal v13, ktorý v sebe spája programovanie PLC a programovanie HMI. V závere práce som vykonal testovanie a zhrnul výsledky.
Key words:TIA Portal V13, PLC, HMI, MPS-500, Manipulácia, Obrábanie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited