16. 2. 2020  22:51 Ida, Liana
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. German Michaľčonok, CSc.
Identifikačné číslo: 245
Univerzitný e-mail: german.michalconok [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Návrh a realizácia riadenia s vizualizáciou pre modulovú stanicu systému MPS-500
Autor: Ing. Maroš Hrušovský
Pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Vedúci práce: doc. Ing. German Michaľčonok, CSc.
Oponent:Ing. Augustín Gese, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh a realizácia riadenia s vizualizáciou pre modulovú stanicu systému MPS-500
Abstrakt:Témou mojej diplomovej práce je navrhnúť a implementovať riadiaci program s vizualizáciou pre modulovú stanicu systému MPS500. Pre diplomovú prácu som si vybral pracovisko obrábania, ktoré sa skladá z dvoch staníc, stanica obrábania a stanica manipulácie. V úvode práce sa zaoberám analýzou staníc, rozborom hardvéru, celkovým usporiadaním komponentov a komunikáciou medzi stanicami. Následne popisujem katalóg požiadaviek, ktorý hovorí o funkciách, ktoré systém musí obsahovať. Po krátkom zoznámení s PLC Siemens 300 a HMI TP700 Comfort sa venujem návrhu a implementácií riadiaceho programu, ktorý zahŕňa hardvérovú konfiguráciu, tabuľku symbolov a samotný riadiaci program. Druhou časťou implementácie je vizualizácia, ktorú opisujem pomocou jednotlivých obrazoviek. Celý tento proces vykonávam v softvéri TIA Portal v13, ktorý v sebe spája programovanie PLC a programovanie HMI. V závere práce som vykonal testovanie a zhrnul výsledky.
Kľúčové slová:TIA Portal V13, PLC, HMI, MPS-500, Manipulácia, Obrábanie

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene