25. 2. 2020  23:29 Frederik
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. German Michaľčonok, CSc.
Identifikačné číslo: 245
Univerzitný e-mail: german.michalconok [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Návrh systému riadenia čerpacej stanice prostriedkami riadiacej jednotky CU230P-2 s použitím rozhrania Profinet
Autor: Ing. Milan Lednický
Pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Vedúci práce: doc. Ing. German Michaľčonok, CSc.
Oponent:Ing. Augustín Gese, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh systému riadenia čerpacej stanice prostriedkami riadiacej jednotky CU230P-2 s použitím rozhrania Profinet
Abstrakt:LEDNICKÝ, Milan: Návrh systému riadenia čerpacej stanice prostriedkami riadiacej jednotky CU230P-2 s použitím rozhrania Profinet. [Diplomová práca]- Slovenská technická univerzitav Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky.- Školiteľ: doc. Ing. German Michaľčonok, CSc.- Trnava: MTF STU, 2018. 85 s. Cieľom práce je navrhnúť systém riadenia čerpacej stanice prostriedkami riadiacej jednotky CU230P-2 s použitím rozhrania Profinet. Primárnym cieľom je vytvorenie vhodného algoritm stanice, ktorý zohľadňuje požiadavky kladené na stanicu v prevádzke. Sekundárnym cieľom jevytvoriť teoretický základ pre praktické využitie tejto jednotky pre podobné aplikácie. Po zmapovaní dostupných konkurenčných riešení bol postupne navrhnutý riadiaci systém. Realizovaný a otestovaný bol v podmienkach školského laboratória a domáceho prostredia rodinného domu. Navrhnutý riadiaci systém bol plne funkčný, plne realizovateľný, projekt obsahuje aj miesta pre prípadnú budúcu prípravu a rozšírenie, napr. o acyklický prístup k parametrom frekvenčného meniča, prípadne rozšírenie o pripojenie k inteligentnému domu. Náš navrhnutý riadiaci systém bude ako príklad použitý pri výučbe predmetu Projektovanie riadiacich systémov na Materiálnovotechnologickej fakulte STU.
Kľúčové slová:PID regulátor, Profinet, čerpadlo

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene