21. 2. 2020  20:28 Eleonóra
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. German Michaľčonok, CSc.
Identifikačné číslo: 245
Univerzitný e-mail: german.michalconok [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Dizertačná práca
Názov práce:Návrh komunikácie pre virtuálne procesy
Autor: Ing. Andrej Eliáš, PhD.
Pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Vedúci práce: doc. Ing. German Michaľčonok, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh komunikácie pre virtuálne procesy
Abstrakt:Doktorandská dizertačná práca sa zaoberá problematikou návrhu a implementácie komunikačného rozhrania pre virtuálne procesy vo virtuálnom laboratóriu, zameranom na automatizačné technológie. V úvode práce sú popísané výhody i nevýhody tvorby a využívania virtuálnych laboratórií v edukačnom procese. Úvodná časť práce tiež popisuje stav využívania virtuálnych procesov na UIAM MtF. Ďalej sú definované požiadavky na komunikačný systém pre virtuálne laboratórium. Tretia časť práce sa zaoberá problematikou návrhu základných častí a architektúry komunikačného systému. V štvrtej časti je popísaný komunikačný systém prvej generácie, ktorý bol implementovaný a úspešne nasadený na UIAM MtF. V tejto časti je tiež popísaný komunikačný protokol aplikačnej úrovne, ktorý umožňuje výmenu potrebných informácií. Na konci štvrtej časti sú uvedené virtuálne procesy, ktoré boli s podporou protokolu VLCP1g implementované. Piata časť sa zaoberá návrhom komunikačného systému druhej generácie, ktorý dopĺňa systém prvej generácie o ďalšie funkcionality a odstraňuje nedostatky, ktoré boli objavené prevádzkou systému VLCP1g. V závere práce sú zhrnuté prínosy práce a navrhnuté ďalšie smerovanie vývoja komunikačného rozhrania a ďalších záležitostí s ním spojených.
Kľúčové slová:virtuálny proces, virtuálne laboratórium, komunikácia, VLCP

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie len anotácie a abstraktov záverečnej práce, kontaktov, ak autor alebo školiteľ nesúhlasia so zverejnením celého textu. Autor môže uviesť kontaktné údaje (ako nepovinné).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene