25. 2. 2020  7:49 Frederik
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. German Michaľčonok, CSc.
Identifikačné číslo: 245
Univerzitný e-mail: german.michalconok [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Dizertačná práca
Názov práce:Návrh komunikácie pre virtuálne procesy
Autor: Ing. Andrej Eliáš, PhD.
Pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Vedúci práce: doc. Ing. German Michaľčonok, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Virtual process communication design
Abstrakt:This doctoral thesis deals with the concept of design and implementation of communication interface for virtual devices in automation-oriented virtual laboratory. The Introduction chapter describes the advantages and disadvantages of virtual laboratory building and usage in educational process. Also the actual state of virtual-devices usage at UIAM MtF (Institute of Applied Informatics, Automation and Mathematics, Faculty of Materials Science and Technology) is described in this chapter. Requirements for the virtual laboratory communication interface are described in next part of the thesis. The third part deals with communication fundamentals and system architecture design. The fourth chapter introduces the first generation of Virtual Laboratory Communication Protocol (VLCP1g) and the whole communication system, based on this application protocol. Applications, developed on VLCP1g system, are described at the end of the fourth chapter. The fifth chapter introduces draft version of the second generation of VLCP -- the VLCP2g system. VLCP2g contains a completely new version of application protocol, based on SGML and XML, introducing new functions and commands. The goal of VLCP2g is to replace the first generation of VLCP and eliminate its newly discovered disadvantages. The last chapter talks about contributions of this work and implies future plans, involving further development of the VLCP system.
Kľúčové slová:VLCP, virtual laboratory, virtual process, communication

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie len anotácie a abstraktov záverečnej práce, kontaktov, ak autor alebo školiteľ nesúhlasia so zverejnením celého textu. Autor môže uviesť kontaktné údaje (ako nepovinné).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene