28. 2. 2020  1:45 Zlatica
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. German Michaľčonok, CSc.
Identifikačné číslo: 245
Univerzitný e-mail: german.michalconok [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Modelovanie systému riadenia krokových motorov SIMOSTEP pomocou softvéru Matlab
Autor: Ing. Slavomír Hrdlička
Pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Vedúci práce: doc. Ing. German Michaľčonok, CSc.
Oponent:doc. Ing. Maximilián Strémy, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Modelovanie systému riadenia krokových motorov SIMOSTEP pomocou softvéru Matlab
Abstrakt:Cieľom mojej diplomovej práce je priblížiť tematiku riadenia krokových motorov a ich simulácia pomocou nástroja Simulink v programe Matlab. Pomocou programu Matlab a tohto nástroja Simulink som vytvoril simulačný model hnacieho krokového motora spojeného s jednosmerným motorom zapojeného ako zátaž. Na simulovanie krokového motora som použil model krokového motora z knižnice stroje(Machines), z ktorej som použil tiež model jednosmerného motora. Celý model som vytvoril zložením a nastavením modelov jednotlivých elementov v súbore knižníc simulačné systémy výkonných zariadení(SimPowerSystems). Točivý moment z výstupu jednosmerného motora bol zavedený na vstup modelu krokového motora. Zvyšovaním a znižovaním točivého momentu na jednosmernom motore sa menili výstupné charakteristyky krokového motora. Čo pri nadmernej záťaži viedlo k strate krokov krokového motora.
Kľúčové slová:Simulink, simulácia, krokový motor, Matlab, riadenie, jednosmerný motor


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene