6. 4. 2020  15:05 Irena
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. German Michaľčonok, CSc.
Identifikačné číslo: 245
Univerzitný e-mail: german.michalconok [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Zjednodušenie tvorby informačných systémov vo vývojovom prostredí Lazarus
Autor: Ing. Boris Drinka
Pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Vedúci práce: doc. Ing. German Michaľčonok, CSc.
Oponent:Ing. Martin Juhás, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Simplification of Creation of Information Systems in Developmental Lazarus Environment.
Abstrakt:ABSTRACT Bc. DRINKA,Boris: Simplification of Creation of Information Systems in Developmental Lazarus Environment. [Graduate Theses] - Slovak University of Technology Bratislava. Faculty of Materials Science and Technology; Institute of Applied Informatics, Automation and Mathematics. - Supervisor: doc. Ing. German Michaľčonok, CSc. -- Trnava: MtF STU, 2010. Keywords: Lazarus, component, TDBGridAdv, TDBLookUpComboBoxAdv,TDBDateEdit, TDBCheckListBox, TMemDataSetAdv These Graduate Theses are dealing with simplification of creation of information systems in Lazarus developmental environment. The main aim of this work was to create a component in Lazarus developmental environment. This work is divided into five basic chapters. In the first chapter I am dealing with basic elements of Object Orientated Programming, Delphi and Lazarus. The second chapter is solving problem of architectural databases and connectivity to database server. The third part belongs to architectural component, their creation, hierarchy, structure and characteristics. I am dedicating the last before the final point of these Graduate Theses to basis of component creation, their characteristics and developments. The last part solely belongs to creation of database components and to their description. The results of my Graduate Theses are functional components, which could every programmer adequately use at their work in Lazarus program.
Kľúčové slová:Lazarus, component, TDBGridAdv, TDBLookUpComboBoxAdv, TDBDateEdit, TDBCheckListBox, TMemDataSetAdv

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie len anotácie a abstraktov záverečnej práce, kontaktov, ak autor alebo školiteľ nesúhlasia so zverejnením celého textu. Autor môže uviesť kontaktné údaje (ako nepovinné).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene