5. 4. 2020  5:32 Miroslava
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. German Michaľčonok, CSc.
Identifikačné číslo: 245
Univerzitný e-mail: german.michalconok [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Identifikácia proporcionálnych kmitavých sústav s dopravným oneskorením pomocou nástroja MATLAB
Autor: Ing. Marek Jančula
Pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Vedúci práce: doc. Ing. German Michaľčonok, CSc.
Oponent:doc. Ing. Maximilián Strémy, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Identifikácia proporcionálnych kmitavých sústav s dopravným oneskorením pomocou nástroja MATLAB
Abstrakt:Cieľom práce je oboznámiť sa s proporcionálnou kmitavou sústavou s dopravným oneskorením a vedieť takúto sústavu identifikovať. V práci je popísané náhodné generovanie tejto sústavy v prostredí Matlab a identifikovanie náhodne vygenerovanej sústavy. Výsledkom identifikácie je zobrazenie náhradného prenosu náhodne vygenerovanej sústavy a porovnanie prechodových charakteristík vygenerovanej a vypočítanej sústavy. Druhá časť práce je venovaná vytvoreniu simulačného modelu reálnej (fyzikálnej) sústavy v prostredí Matlab - Simulink. Reálna sústava predstavuje hmotu zavesenú na pružine a tlmiči. Po odsimulovaní reálnej sústavy je ďalší bod vytvorenie interaktívnej aplikácie, ktorá je prepojená zo simulačným modelom a umožňuje meniť parametre simulácie. Po nastavení parametrov simulácie je v aplikácii zobrazená prechodová charakteristika a pomocou aplikácie je možná jej identifikácia Poslednou funkciou aplikácie je vykreslenie 3D grafu - závislosť na zmene určitého parametru simulácie. Výsledkom mojej práce je teda interaktívna aplikácia, ktorá umožňuje jednoduchú identifikáciu pomerne zložitého systému.
Kľúčové slová:Matlab - Simulink, simulácia, proporcionálna kmitavá sústava, dopravné oneskorenie, metóda identifikácie, prechodová charakteristika, náhradný prenos

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie digitálnej rozmnoženiny školského diela prostredníctvom akademickej/univerzitnej knižnice na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely len používateľom v rámci vysokej školy (kontrola prístupu na základe IP adries počítačov alebo prostredníctvom mena a hesla).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene