Aug 13, 2020   10:56 p.m. Ľubomír
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Boris Rohaľ-Ilkiv, CSc.
Identification number: 2463
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)
 
External colleague - Faculty of Chemical and Food Technology (STU)

     
Lesson
     
Projects
     
     
     
Supervised theses
     Conferences
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Predictive control of a hydraulic laboratory teaching model with mutiple inputs and outputs
Written by (author):
Ing. Adam Rosinský
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Prediktívne riadenie hydraulického laboratórneho výukového modelu s viacerými vstupmi a výstupmi
Summary:
Diplomová práca sa zaoberá návrhom prediktívneho riadenia s garantovanou stabilitou riadenia a praktickou realizáciou na hydraulickom laboratórnom výukovom modeli kaskádovo spojených nádob, ktorý predstavuje sústavu s viacerými vstupmi a výstupmi. V teoretickej časti práce sú uvedené prístupy získania stavového modelu danej sústavy na základe analytickej a experimentálnej identifikácie. Pre daný výukový model bol uprednostnený experimentálny prístup s využitím metódy podpriestorovej identifikácie. Uvedené sú základné poznatky z oblasti prediktívneho riadenia a prístupov ku garancii stability riadenia. Pri návrhu postupu prediktívneho riadenia je pre dosiahnutie stability použité kritérium riadenia na nekonečnom horizonte riadenia, pričom je aplikovaná stratégia riadenia zloženým riadiacim zákonom a použitie cieľových množín. Navrhnutý postup bol testovaný na laboratórnom modeli v prostredí Matlab/Simlunk pomocou softvérového balíka Real-Time Target.
Key words:
prediktívne riadenie, perturbácie, kaskádovo-spojené nádoby, Real-Time Target, MIMO systémy

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited