May 25, 2020   8:27 p.m. Urban
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Boris Rohaľ-Ilkiv, CSc.
Identification number: 2463
University e-mail: boris.rohal-ilkiv [at] stuba.sk
 
 

Contacts     Lesson
     
     Publications
     
Bodies     
Supervised theses
     
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Constructional solution of the laboratory model of “Rotary inverted pendulum/Pendubot”
Written by (author):
Ing. Peter Deák
Department:
Thesis supervisor:
prof. Ing. Boris Rohaľ-Ilkiv, CSc.
Opponent:Ing. Martin Rusko
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Konštrukčné riešenie laboratórneho modelu „Rotačné kyvadlo - Pendubot“
Summary:
V tejto práci bude vysvetlený princíp stabilizácie rotačného inverzného kyvadla, ktorý je v dnešnej dobe v praxi používaný pri stabilizácii chôdze robotov, ako aj pri stabilizácii rakiet pri vertikálnom štarte. V práci sa tiež stretnete s konštrukčným riešením modelu, navrhovaním vhodných snímačov, motora, so spracovaním signálov, ako aj s matematickým modelovaním tohto systému.
Key words:
stabilizácia, Pendubot, konštrukčné riešenie, rotačné inverzné kyvadlo, Furutovo kyvadlo, senzory


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited