28. 2. 2020  1:30 Zlatica
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Boris Rohaľ-Ilkiv, CSc.
Identifikačné číslo: 2463
Univerzitný e-mail: boris.rohal-ilkiv [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
 
Externý spolupracovník - Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Externý spolupracovník - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (STU)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Dizertačná práca
Názov práce:Algoritmy pre viac - modelové prediktívne riadenie nelineárnych mechatronických systémov (Aplikácia na zážihový spaľovací motor)
Autor: Ing. Jozef Csambál, PhD.
Pracovisko: Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
Vedúci práce: prof. Ing. Boris Rohaľ-Ilkiv, CSc.
Oponent 1:prof. Ing. Juraj Spalek, PhD.
Oponent 2:prof. Ing. Peter Hubinský, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Algoritmy pre viac - modelové prediktívne riadenie nelineárnych mechatronických systémov (Aplikácia na zážihový spaľovací motor)
Abstrakt:Dizertačná práca sa zaoberá návrhom a implementáciou prediktívneho regulátora na riadenie mechatronického systému s rýchlou dynamikou. Takéto systémy často majú nelineárny charakter a disponujú dopravnými oneskoreniami. Modelovanie nelineárnych systémov môže byť veľmi obtiažne a neefektívne z hľadiska potrebných výpočtov. Riešením týchto problémov je využitie váhovaných lokálnych lineárnych modelov, ktoré spolu s prediktívnym riadením tvoria relatívne novú a modernú teóriu. Svojou jednoduchosťou a výpočtovou nenáročnosťou sú ľahko implementovatelné a môžu nájsť uplatnenie v rôznych odvetviach priemyslu. Práca podrobnejšie popisuje aplikáciu na modelovane a prediktívne riadenie súčiniteľa prebytku vzduchu (AER) zážihového spaľovacieho motora v reálnom čase. Poskytuje teóriu a princípi fungovania hlavných podsystémov motora, dáva základné znalosti o problematike a prioritách ich riadenia. V práci sú predstavené etapy návrhu a realizácie experimentálneho pracoviska pre účely výskumu v tejto oblasti. Mechatronickým systémom v našom prípade je spaľovací motor spojený s motorovou brzdou. Na riadenie v reálnom čase a na spracovanie meraných dát je aplikovaný systém pre rýchly vývoj aplikácií dSPACE spolu s modulom RapidPro, ktorý ovláda snímače a akčné členy motora. Modely dynamiky dvoch podsystémov motora, vzduchovej a palivovej vetvy, s premenlivými parametrami (LPV) tvoria sieť lokálnych modelov, ktoré sú aktivované zmenou operačného bodu motora. Použitím týchto modelov bola ďalej zadefinovaná úloha prediktívneho riadenia AER prostredníctvom modelu vzduchovej vetvy v prechodových režimoch motora. Stechiometrická hodnota zloženia zmesi je dosahovaná riadením dávky paliva, ktorého množstvo je dané riešením optimalizačnej úlohy zahrňujúcej model palivovej vetvy. V závere sú prezentované výsledky a ich porovnanie so štandardným spôsobom riadenia.
Kľúčové slová:prediktívne riadenie, súčiniteľ prebytku vzduchu , spaľovací motor, dSPACE a RapidPro

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene