25. 2. 2020  23:44 Frederik
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Boris Rohaľ-Ilkiv, CSc.
Identifikačné číslo: 2463
Univerzitný e-mail: boris.rohal-ilkiv [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
 
Externý spolupracovník - Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Externý spolupracovník - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (STU)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Dizertačná práca
Názov práce:Algoritmy pre viac - modelové prediktívne riadenie nelineárnych mechatronických systémov (Aplikácia na zážihový spaľovací motor)
Autor: Ing. Jozef Csambál, PhD.
Pracovisko: Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
Vedúci práce: prof. Ing. Boris Rohaľ-Ilkiv, CSc.
Oponent 1:prof. Ing. Juraj Spalek, PhD.
Oponent 2:prof. Ing. Peter Hubinský, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Algorithms for the multi-model predictive control of non-linear mechatronic systems (An application to internal combustion engines)
Abstrakt:This dissertation thesis presents the design and implementation of a model predictive controller for a mechatronic system with fast dynamics. Such and similar systems often have non-linear characteristics with transport delays. The modeling of non-linear systems is very formidable and ineffective from the computational point of view. One of the solutions for this problem is the utilization of weighted local linear models, which in combination with model predictive control create a relatively modern theoretical foundation. Because of their simplicity and computational efficiency, these systems are easily implementable and may have an application potential in different industrial scenarios as well. This work describes the model predictive control and real time application of the air excess ratio (AER) control in an internal combustion engine. The thesis contains the theory and basic principles of engines and their subsystems; moreover, it also provides an essential investigation in the problem field and analyzes the associated control priorities. The work introduces the design phases and realization of a laboratory workstation, created for the research in this engineering field. The mechatronic system in this case is an internal combustion engine connected to a controllable braking load system. For real time control and data acquisition the dSPACE rapid prototyping system is employed with the RapidPro module, which is also responsible for connecting the sensors and actuators to the engine. The two linear parameter-varying (LPV) models of the engine dynamics, namely the air and fuel path, create a network of local models which are activated by the varying operating point of the engine. The problem of controlling AER via model predictive control through its transient states has been defined using these models, describing the air path of the engine. The stoichiometric ratio of the fuel mixture is reached by controlling the amount of injected fuel, which is a problem defined as an online optimization problem utilizing the model of the fuel path. The conclusions of this thesis present the results of this research and its comparison to standard control methods.
Kľúčové slová:dSPACE and RapidPro, air excess ratio , model predictive control, internal combustion engine

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene