May 26, 2020   4:09 p.m. Dušan
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Boris Rohaľ-Ilkiv, CSc.
Identification number: 2463
 
 
External colleague - Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)
External colleague - Faculty of Chemical and Food Technology (STU)

Contacts     Lesson
     
Projects
     
Publications
     
Bodies
     
Supervised theses
     
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:Predictive control of a laboratory air-conditioning system
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
prof. Ing. Boris Rohaľ-Ilkiv, CSc.
Opponent:
doc. Ing. Gergely Takács, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Prediktívne riadenie laboratórneho klimatizačného systému
Summary:
Cieľom tejto diplomovej práce je návrh algoritmu riadenia na reguláciu vnútornej teploty a vlhkosti laboratórneho klimatizačného systému v reálnom čase v softvérovom prostredí Matlab-Simulink, pričom sa prihliada aj na fyzikálne obmedzenia riadiacich veličín. Práca najprv opisuje samotný laboratórny HVAC systému, jeho stavbu a funkciu. Riadiaci program je postavený na báze zovšeobecneného prediktívneho regulátora s priebežnou identifikáciou modelu a kvadratickou minimalizáciou. Algoritmus je implementovaný na platforme xPC Target, kde prebieha jeho vykonávanie v reálnom čase. Funkčnosť navrhnutého programového vybavenia je experimentálne overená v závere práce.
Key words:
HVAC, GPC, Identifikácia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited