6. 12. 2019  16:20 Mikuláš
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Peter Šolek, CSc.
Identifikačné číslo: 2467
Univerzitný e-mail: peter.solek [at] stuba.sk
 
Riaditeľ ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)
Riaditeľ - Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Mechanika pórovitých a zosilnených materiálov
Autor: Ing. Tomáš Sopúch
Pracovisko: Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)
Vedúci práce: prof. Ing. Peter Šolek, CSc.
Oponent:Ing. Miroslav Repka, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:anglický jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Mechanika pórovitých a zosilnených materiálov
Abstrakt:Táto diplomová práca sa zaoberá mikromechanickou analýzou plastového materiálu. Skladá sa z troch základných častí -- experimentálnej, analytickej a numerickej. Experimentálnymi testami sú určené materiálové vlastnosti skutočnej vzorky prostredníctvom ťahovej skúšky a predovšetkým materiálové vlastnosti homogénnej vzorky, ktoré sú vstupnými parametrami pre určovanie efektívnych materiálových parametrov v analytickom a numerickom výpočte. Analytické a numerické vyšetrovanie prebieha iba na vybranom reprezentatívnom objemovom elemente a pomocou efektívnych parametrov znázorňuje závislosti materiálových vlastností v ťahu, ako funkcie pórovitosti. Kompletná mikromechanická analýza bola aplikovaná na model s rozličnými pórovitosťami, rovnako pre pórovitý aj zosilnený materiál. Výsledky z experimentu sú porovnané s analytickými prístupmi a taktiež s výsledkami z konečno-prvkovej analýzy, a je dokázané, že pri rovnomernom rozložení a pomerne malej pórovitosti, je reprezentatívny objemový element schopný poskytnúť dostatočne presné a relevantné hodnoty.
Kľúčové slová:Reprezentatívny objemový element, Ťahová skúška, Mikromechanika

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene