28. 1. 2020  15:31 Alfonz
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Peter Šolek, CSc.
Identifikačné číslo: 2467
Univerzitný e-mail: peter.solek [at] stuba.sk
 
Riaditeľ ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)
Riaditeľ - Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Dizertačná práca
Názov práce:Poloautomatická prevodovka do osobného automobilu
Autor: Ing. Marek Gašparík, PhD.
Pracovisko: Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)
Vedúci práce: prof. Ing. Peter Šolek, CSc.
Oponent 1:Ing. Pavel Élesztős, PhD.
Oponent 2:prof. Ing. Michal Kelemen, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Poloautomatická prevodovka do osobného automobilu
Abstrakt:Automatické spojky sa možno zdajú byť výdobytkom modernej doby, nie je to však pravda. História automatických a poloautomatických prevodoviek je tak rozsiahla, ako história samotných automobilov. V dnešnom svete je veľa rozličných riešení ako ovládať spojku v automobile, ktoré ma manuálnu prevodovku. Uvedený systém riadenia spojky v tejto práci bude ojedinelý so špecifickými vlastnosťami. Existujú podobné zariadenia, ktoré umožňujú automatické ovládanie spojkového pedála. Tieto zariadenia sa predovšetkým používajú pre fyzicky postihnutých vodičov. Avšak takéto systémy neboli nikdy zaradene do sériovej výroby. V tomto riešení sa elektrohydraulický valec pripojí k pôvodnému systému hydraulickej spojky bez narušenia jeho funkčnosti. Takéto riešenie umožní vodičovi vyberať režim medzi manuálnym ovládačom spojky pomocou pedálu a automatickým ovládačom spojky bez potrebného zásahu vodiča. Prvá časť dizertačnej práce sa zaoberá rôznymi metódami merania vstupných parametrov riadiaceho systému, rôznymi spôsobmi riadenia mechanizmu spojky a meranie sily pôsobiacej priamo na riadiacu páku pri manuálnom radení prevodových stupňov. Ďalšie časti prace sa budú zaoberať meraním polohy riadiacej páky, princípom meracieho reťazca a spracovaním nameraných hodnôt. Posledná časť je hlavným cieľom dizertačnej práce a zaoberá sa návrhom riadiacej jednotky pre riadenie spojkového mechanizmu a finálnym riešením merania stavu riadiacej páky.
Kľúčové slová:prevodovka, PID regulátor, indukčný senzor, merací reťazec, mikropočítač, plošný spoj, spojka, ovládanie spojky, tenzometer, akcelerometer, gyroskop, elektrohydraulický valec

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene