19. 1. 2020  17:52 Drahomíra, Mário, Sára
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Peter Šolek, CSc.
Identifikačné číslo: 2467
Univerzitný e-mail: peter.solek [at] stuba.sk
 
Riaditeľ ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)
Riaditeľ - Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Dizertačná práca
Názov práce:Získavanie energie kyvadlovými harvestormi z okolitého prostredia
Autor: Ing. Michal Černý, PhD.
Pracovisko: Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)
Vedúci práce: prof. Ing. Peter Šolek, CSc.
Oponent 1:Ing. Pavel Élesztős, PhD.
Oponent 2:prof. Ing. Alexander Gmiterko, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Získavanie energie kyvadlovými harvestormi z okolitého prostredia
Abstrakt:Práca zahŕňa výsledky niekoľkých rôznorodých výskumov. Oboznamuje s uplatňovaním fyzikálnych javov k získavaniu elektrickej energie s okolitého prostredia. Prispieva k lepšiemu poznaniu existujúcich riešení a aplikácii harves-terov s výhodami daného prístupu. Rieši vývoj nových konštrukčných prevedení indukčno-vibračných harvesterov s pružinovým kyvadlom a kyvadlom s "konden-zátorom". Harverster s "kondenzátorom" je kyvadlo využívajúce princíp kyvadla ktoré je cez kinematickú väzbu previazane s oscilačnou hmotou. Hmota je spoje-ná s kyvadlom cez prevodovku k dosiahnutiu väčšieho pohybu kyvadla ktoré ge-neruje elektromotorické napätie. Pružinové kyvadlo je cievka pripevnená na pru-žinách ktorá prechádza magnetickým koridorom. Oba harversteri sú vyvíjané na veľmi nízku frekvenciu (1-10Hz) kde využívajú usmernené , viac násobné mag-netické toky. Magnety sú statické a pohybuje sa v oboch prípadoch cievka z dô-vodu pomeru hmotnosti magnetov s oceľovými zvodmi magnetického toku voči samotnej cievke.
Kľúčové slová:harvestor, kyvadlo, integrálny obvod, usmernenie, zosilnenie, pružina, elektromagnetizmus

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene