28. 1. 2020  13:35 Alfonz
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Peter Šolek, CSc.
Identifikačné číslo: 2467
Univerzitný e-mail: peter.solek [at] stuba.sk
 
Riaditeľ ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)
Riaditeľ - Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Aktívne potláčanie kmitania nosníka v prvých dvoch rezonanciách
Autor: Ing. Bohdan Polák
Pracovisko: Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)
Vedúci práce: prof. Ing. Peter Šolek, CSc.
Oponent:Ing. Dušan Horváth
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Aktívne potláčanie kmitania nosníka v prvých dvoch rezonanciách
Abstrakt:Bc. Bohdan Polák, 2010: Aktívne potláčanie kmitania nosníka v prvých dvoch rezonanciách. Diplomová práca. Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky strojníckej fakulty, Slovenská technická univerzita v Bratislave. Vedúci diplomovej práce doc. Ing. Peter Šolek, CSc., 70 strán. Podstatou diplomovej práce je potláčanie kmitania votknutého nosníka budeného pri jeho prvej a druhej vlastnej frekvencii. Na tlmenie rezonančných výchyliek je použitý piezoelektrický aktuátor nalepený na nosník z hliníkovej zliatiny. Systém je riadený pomocou PID regulátora, ktorý v spätnej väzbe vyhodnocuje polohu koncového bodu nosníka a následne riadi veľkosť akčného zásahu, ktorým je hodnota napätia aplikovaného na piezoelement. Pre potreby simulácií boli zostavené modely v prostredí konečnoprvkového programu Ansys a cez prechodové charakteristiky na jednotkové skoky vstupných veličín a pomocou modulu DPS Control, bola sústava identifikovaná aj v programe Matlab - Simulink . Takýmto spôsobom bolo možné riešiť úlohu dvojakým spôsobom a to simuláciou v programe Matlab - Simulink a priamym naprogramovaním PID regulátora do výpočtového algoritmu programu Ansys. Záverom práce bolo porovnanie jednotlivých výsledkov a vyhodnotenie ich priebehu výchyliek pri riadenom a neriadenom kmitaní.
Kľúčové slová:riadenie, piezoelektrický materiál, piezokeramika, aktívne tlmenie, PID regulátor

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie len anotácie a abstraktov záverečnej práce, kontaktov, ak autor alebo školiteľ nesúhlasia so zverejnením celého textu. Autor môže uviesť kontaktné údaje (ako nepovinné).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene