Jan 20, 2020   8:19 a.m. Dalibor
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Stanislav Žiaran, CSc.
Identification number: 2470
University e-mail: stanislav.ziaran [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Institute of manufacturing systems, environmental technology and quality management (FME)
 
External colleague - Faculty of Mechanical Engineering (STU)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Frequency and Modal Analysis of Gear Set
Written by (author): Ing. Michal Lacko
Department: Institute of applied mechanics and mechatronics (FME)
Thesis supervisor: prof. Ing. Stanislav Žiaran, CSc.
Opponent:prof. Ing. Pavel Élesztös, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:English

Slovak        English

Title of the thesis:Frekvenčná a modálna analýza prevodovej sústavy
Summary:V súčasnosti sa kladie veľký dôraz na znižovanie nákladov pri výrobe za súčasného zvyšovania kvality výroby. Aby sa za čo najkratší čas vyrobilo čo najviac výrobkov neustále sa zvyšujú prevádzkové rýchlosti. Pri čoraz vyšších prevádzkových nárokoch sú súčiastky vystavované čoraz extrémnejším zaťaženiam. Frekvenčná a modálna analýza sú veľmi účinné prostriedky na detekciu nadmerného alebo škodlivého dynamického zaťaženia, ktorému je potrebné sa vyhnúť. Cieľom práce je porovnať pomocou frekvenčnej a modálnej analýzy prevádzkové frekvenčné spektrum s vypočítanými a nameranými vlastnými frekvenciami. Po výbere vhodného meracieho miesta je vykonaná frekvenčná analýza a sú určené hlavné zdroje mechanického kmitania. Modálna analýza sa vykonala dvomi spôsobmi, pomocou simulácie a experimentálne.
Key words:frekvenčná analýza, vibrodiagnostika, frekvenčné spektrum, modálna analýza, vlastné frekvencie, simulácia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited