25. 2. 2020  23:49 Frederik
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Stanislav Žiaran, CSc.
Identifikační číslo: 2470
Univerzitní e-mail: stanislav.ziaran [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality (SjF)
 
Externí spolupracovník - Strojnícka fakulta (STU)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     
Publikace     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Frequency and Modal Analysis of Gear Set
Autor: Ing. Michal Lacko
Pracoviště: Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)
Vedoucí práce: prof. Ing. Stanislav Žiaran, CSc.
Oponent:prof. Ing. Pavel Élesztös, CSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:anglický jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Frekvenčná a modálna analýza prevodovej sústavy
Abstrakt:V súčasnosti sa kladie veľký dôraz na znižovanie nákladov pri výrobe za súčasného zvyšovania kvality výroby. Aby sa za čo najkratší čas vyrobilo čo najviac výrobkov neustále sa zvyšujú prevádzkové rýchlosti. Pri čoraz vyšších prevádzkových nárokoch sú súčiastky vystavované čoraz extrémnejším zaťaženiam. Frekvenčná a modálna analýza sú veľmi účinné prostriedky na detekciu nadmerného alebo škodlivého dynamického zaťaženia, ktorému je potrebné sa vyhnúť. Cieľom práce je porovnať pomocou frekvenčnej a modálnej analýzy prevádzkové frekvenčné spektrum s vypočítanými a nameranými vlastnými frekvenciami. Po výbere vhodného meracieho miesta je vykonaná frekvenčná analýza a sú určené hlavné zdroje mechanického kmitania. Modálna analýza sa vykonala dvomi spôsobmi, pomocou simulácie a experimentálne.
Klíčová slova:frekvenčná analýza, vibrodiagnostika, frekvenčné spektrum, modálna analýza, vlastné frekvencie, simulácia

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně