28. 2. 2020  1:43 Zlatica
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
Identifikačné číslo: 248
Univerzitný e-mail: pavol.tanuska [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Prodekan - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Analýza a návrh dátového skladu priemyselného podniku
Autor: Ing. Martin Dlhý
Pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Vedúci práce: prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
Oponent:doc. Ing. Michal Kebísek, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Analýza a návrh dátového skladu priemyselného podniku
Abstrakt:Názov diplomovej práce: Analýza a návrh dátového skladu priemyselného podniku Titul, meno a priezvisko: Bc. Martin Dlhý Akademický rok: 2010/2011 Vedúci diplomovej práce: doc. Ing. Pavol Tanuška, PhD. Hlavným cieľom mojej diplomovej práce je opísať problematiku dátových skladov, analyzovať problémovú oblasť a navrhnúť pre túto oblasť multidimenzionálny model. Nakoniec svoj návrh implementovať vo vývojovom prostredí Oracle Warehouse Builder. V úvodnej časti práce sa venujem podrobnému popisu dátových skladov, ako ich prínosom, možnostiam realizácie. V analytickej časti vykonávam analýzu problémovej oblasti, ide o dátový sklad priemyselného podniku. Konkrétne sa zameriam na realizačnú oblasť, a to výrobnú a distribučnú činnosť podniku. V praktickej časti práce vytvorím pre danú oblasť multidimenzionálny model, ktorý bude realizovaný ako hviezdicová schéma. Model bude obsahovať všetky dimenzie a tabuľky faktov tvoriace dátový sklad. V poslednej časti práce tento model implementujem v prostredí Oracle Warehouse Builder a zhodnotím prínos riešenia, ktoré som vytvoril.
Kľúčové slová:dimenzia, implementácia, dátový sklad, multidimenzionálny model, Oracle Warehouse Builder, hviezdicová schéma, tabuľka faktov

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie digitálnej rozmnoženiny školského diela prostredníctvom akademickej/univerzitnej knižnice na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely len používateľom v rámci vysokej školy (kontrola prístupu na základe IP adries počítačov alebo prostredníctvom mena a hesla).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene