Oct 29, 2020   3:02 a.m. Klára, pamätný deň - Deň narodenia Ľudovíta Štúra
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Andrea Šagátová, PhD.
Identification number: 2564
 

     
     
          
Bodies
     
Supervised theses
     
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Characterization of an LBNL FastCCD Detector for the European X-ray Free Electron Laser
Written by (author):
Ing. Ivana Klačková
Department:
Thesis supervisor:
doc. Ing. Andrea Šagátová, PhD.
Opponent:
prof. Ing. Márius Pavlovič, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
English

Slovak        English

Title of the thesis:
Charakterizácia LBNL detektora FastCCD pre European X-ray Free Electron Laser
Summary:European XFEL je medzinárodné výskumné zariadenie, ktoré je v súčasnosti vo fáze uvádzania do prevádzky v Schenefelde/Hamburgu v Nemecku. Prvé experimenty sú plánované koncom roka 2017. Účelom tohto zariadenia je vytvárať ultrakrátke koherentné röntgenovské žiarenie s brilianciou presahujúcou súčasné zariadenia. Nábojovo viazané štruktúry (CCDs) sa bežne používajú ako detektory pre vedecké účely, napríklad pre spektrometrické merania, alebo ako röntgenovské zobrazovacie kamery. 1k Frame Store FastCCD je detektor založený na technológii CCD, ktorý je určený pre mäkké röntgenovské žiarenie v rozsahu energií od 0,25 keV do 6 keV. Cieľom tejto práce je analyzovať pracovné parametre detektora pre účely použitia v European XFEL. Pre pochopenie operačných princípov FastCCD je pridaná kapitola o základných princípoch fungovania zariadení na báze CCD. V experimentálnej časti práce je detailne popísaná charakterizácia prvého prototypu FastCCD pre XFEL.EU, ako aj softvéru, ktorý bol použitý na vyhodnocovanie dát. Charakterizácia detektora, tak ako je popísaná touto prácou je súčasťou prijímacieho testu, kedy sú vyhodnocované parametre detektora, ktoré boli stanovené ako dizajnové parametre, ktoré by mal detektor FastCCD spĺňať.
Key words:
FastCCD detektor, charakterizácia, analýza dát, European XFEL

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited