6. 4. 2020  13:36 Irena
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Andrea Šagátová, PhD.
Identifikační číslo: 2564
Univerzitní e-mail: andrea.sagatova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Characterization of an LBNL FastCCD Detector for the European X-ray Free Electron Laser
Autor: Ing. Ivana Klačková
Pracoviště: Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
Vedoucí práce: doc. Ing. Andrea Šagátová, PhD.
Oponent:prof. Ing. Márius Pavlovič, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:anglický jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Charakterizácia LBNL detektora FastCCD pre European X-ray Free Electron Laser
Abstrakt:European XFEL je medzinárodné výskumné zariadenie, ktoré je v súčasnosti vo fáze uvádzania do prevádzky v Schenefelde/Hamburgu v Nemecku. Prvé experimenty sú plánované koncom roka 2017. Účelom tohto zariadenia je vytvárať ultrakrátke koherentné röntgenovské žiarenie s brilianciou presahujúcou súčasné zariadenia. Nábojovo viazané štruktúry (CCDs) sa bežne používajú ako detektory pre vedecké účely, napríklad pre spektrometrické merania, alebo ako röntgenovské zobrazovacie kamery. 1k Frame Store FastCCD je detektor založený na technológii CCD, ktorý je určený pre mäkké röntgenovské žiarenie v rozsahu energií od 0,25 keV do 6 keV. Cieľom tejto práce je analyzovať pracovné parametre detektora pre účely použitia v European XFEL. Pre pochopenie operačných princípov FastCCD je pridaná kapitola o základných princípoch fungovania zariadení na báze CCD. V experimentálnej časti práce je detailne popísaná charakterizácia prvého prototypu FastCCD pre XFEL.EU, ako aj softvéru, ktorý bol použitý na vyhodnocovanie dát. Charakterizácia detektora, tak ako je popísaná touto prácou je súčasťou prijímacieho testu, kedy sú vyhodnocované parametre detektora, ktoré boli stanovené ako dizajnové parametre, ktoré by mal detektor FastCCD spĺňať.
Klíčová slova:FastCCD detektor, charakterizácia, analýza dát, European XFEL

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně