28. 2. 2020  1:44 Zlatica
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Andrea Šagátová, PhD.
Identifikační číslo: 2564
Univerzitní e-mail: andrea.sagatova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:GaAs detektory rýchlych neutrónov
Autor: Ing. Dušan Nižňanský
Pracoviště: Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
Vedoucí práce: doc. Ing. Andrea Šagátová, PhD.
Oponent:doc. Ing. Milan Žiška, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:GaAs detektory rýchlych neutrónov
Abstrakt:Témou práce bolo upraviť polovodičové detektory na báze SI (semiizolačného) GaAs pre registráciu rýchlych neutrónov. Práca je rozdelená do štyroch kapitol. Prvá kapitola popisuje vlastnosti a zdroje žiarenia, aké typy existujú a ako vznikajú. V druhej kapitole sú popísané polovodičové detektory, ich elektrické vlastnosti, ich využitie a optimalizácia pri detekcii žiarenia. Tretia kapitola popisuje gálium arzenidové (GaAs) detektory žiarenia, výhody voči iným polovodičovým detektorom a všeobecne vlastnosti. Štvrtá kapitola popisuje experiment a vyhodnotenie výsledkov, ktorý sa zrealizoval na Ústave technické a experimentální fyziky ČVUT v Prahe. Pre neutrónovú konverziu sme použili HDPE konverznú vrstvu (High Density PolyEthylene), vrstva je fixovaná na povrchu GaAs detektora. Tento materiál je bohatý na vodíky a neutróny interagujú s vodíkovými jadrami prostredníctvom pružného rozptylu, kde vyrazené vodíkové jadrá sú registrované našim detektorom. Neutróny vznikli jadrovou reakciou deutéria a trícia na Van de Graaffovom urýchľovači, kde tieto vzniknuté monoenergetické neutróny ožarovali náš detektor. Výsledkom reakcie boli monoenergetické neutróny s kinetickou energiou 16,755 MeV a alfa častice Študoval som detekčnú účinnosť detektora a vplyv hrúbky HDPE vrstvy na ňu. Menil som hrúbku vrstvy a hľadal optimálnu hrúbku. S rastúcou hrúbkou rastie aj pravdepodobnosť interakcie neutrónov s vodíkovými jadrami. Dosah protónov v tejto konverznej vrstve (maximálne 3 mm) je limitovaný ich registráciou v detektore. Hrúbku vrstvy som menil od 800 um do 3200 um. Detekčná účinnosť sa zvyšovala so zväčšovaním hrúbky až po hrúbku 2400 um. Výsledky experimentu som porovnal s teoretickým predpokladom, ktorý som nasimuloval v MCNPX (Monte Carlo N-Particle Transport) kóde. Experimentálne výsledky boli v celku dobrej zhode s výsledkami zo simulácie. Detekčná účinnosť pre símuláciu bola rovnaká a to maximálna pre hrúbku 2400 um. Taktiež som pozoroval ako so zväčšovaním záverného napätia narastá detekčná účinnosti na detektore dôsledkom čoho bolo zväčšovania aktívnej oblasti detektora.
Klíčová slova:polovodič, materiál, neutrón

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně