Jan 19, 2020   4:27 p.m. Drahomíra, Mário, Sára
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Andrea Šagátová, PhD.
Identification number: 2564
University e-mail: andrea.sagatova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Institute of Nuclear and Physical Engineering (FEEIT)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Radiation camera based on Timepix chip
Written by (author): Ing. Dávid Kubanda
Department: Institute of Nuclear and Physical Engineering (FEEIT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Andrea Šagátová, PhD.
Opponent:Ing. Martin Petriska, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:English

Slovak        English

Title of the thesis:Radiačná kamera založená na Timepix čipe
Summary:Táto diplomová práca sa zaoberá problematikou detekcie ionizujúceho žiarenia a zobrazovania pomocou radiačnej kamery založenej na výčitavacom čipe Timepix. Hlavným cieľom práce je vyhodnotiť spektrometrické a zobrazovacie vlastnosti, ako je účinnosť detekcie, energetické rozlíšenie, priestorové rozlíšenie a kvalita získaných obrázkov, prototypu kamery so senzorom na báze semi-izolačného GaAs polovodiča a porovnať ich s vlastnosťami kamery s bežne používaným senzorom na báze monokryštalického Si. Na testovanie sa použili röntgenové lúče s energiou od 3 do 100 keV, pretože röntgenové lúče práve z tohto intervalu sú dôležité pri zobrazovaní mäkkých tkanív a materiálov. Ďalej sú prezentované základné vlastnosti samotnej radiačnej kamery, jej história a súčasný stav výskumu a vývoja, a taktiež jej nastavenie do prevádzkového režimu.
Key words:GaAs, FITPix, Timepix, Detektory röntgenového žiarenia, pixelové detektory, radiačná kamera

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited