18. 1. 2020  1:53 Bohdana
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Andrea Šagátová, PhD.
Identifikačné číslo: 2564
Univerzitný e-mail: andrea.sagatova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Radiačná kamera založená na Timepix čipe
Autor: Ing. Dávid Kubanda
Pracovisko: Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
Vedúci práce: doc. Ing. Andrea Šagátová, PhD.
Oponent:Ing. Martin Petriska, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:anglický jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Radiačná kamera založená na Timepix čipe
Abstrakt:Táto diplomová práca sa zaoberá problematikou detekcie ionizujúceho žiarenia a zobrazovania pomocou radiačnej kamery založenej na výčitavacom čipe Timepix. Hlavným cieľom práce je vyhodnotiť spektrometrické a zobrazovacie vlastnosti, ako je účinnosť detekcie, energetické rozlíšenie, priestorové rozlíšenie a kvalita získaných obrázkov, prototypu kamery so senzorom na báze semi-izolačného GaAs polovodiča a porovnať ich s vlastnosťami kamery s bežne používaným senzorom na báze monokryštalického Si. Na testovanie sa použili röntgenové lúče s energiou od 3 do 100 keV, pretože röntgenové lúče práve z tohto intervalu sú dôležité pri zobrazovaní mäkkých tkanív a materiálov. Ďalej sú prezentované základné vlastnosti samotnej radiačnej kamery, jej história a súčasný stav výskumu a vývoja, a taktiež jej nastavenie do prevádzkového režimu.
Kľúčové slová:GaAs, FITPix, Timepix, Detektory röntgenového žiarenia, pixelové detektory, radiačná kamera

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene