19. 1. 2020  19:13 Drahomíra, Mário, Sára
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Andrea Šagátová, PhD.
Identifikačné číslo: 2564
Univerzitný e-mail: andrea.sagatova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Charakterizácia polovodičového detektora ionizujúceho žiarenia
Autor: Ing. František Hayden
Pracovisko: Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
Vedúci práce: doc. Ing. Andrea Šagátová, PhD.
Oponent:Mgr. Bohumír Zaťko, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Charakterizácia polovodičového detektora ionizujúceho žiarenia
Abstrakt:Doteraz najpoužívanejším materiálom pre výrobu detektorov ionizujúceho žiarenia je kremík. V súčasnosti sa však hľadajú nové, najmä polovodičové, materiály, ktoré sú vhodné ako náhrada kremíka z hľadiska elektrických a spektrometrických vlastností. Dôležité pri hľadaní nových materiálov sú aj dostupnosť a cena. V mojej práci som uviedol prehľad niekoľkých materiálov, ktorých výskumom sa zaoberajú rôzne výskumné centrá. Ako veľmi sľubný materiál pre detektory digitálnej rádiografie sa ukázal semi-izolačný GaAs. Vo svojej práci prezentujem experimentálne výsledky štúdia detekčných vlastností troch semi-izolačných GaAs detektorov testovaných 59,5 keV gama fotónmi. Uvedené detektory budú v budúcnosti testované na radiačnú odolnosť voči elektrónom. Dva zo skúmaných detektorov majú vysoké prierazné napätie 400 V a zaznamenali porovnateľné spektrá, to znamená, že sú, narozdiel od tretieho, vhodné na ďalšie skúmanie elektrónovej radiačnej odolnosti GaAs.
Kľúčové slová:kremík, polovodičové detektory, gálium arzenit

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene