Jan 23, 2020   10:28 a.m. Miloš
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Andrea Šagátová, PhD.
Identification number: 2564
University e-mail: andrea.sagatova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Institute of Nuclear and Physical Engineering (FEEIT)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Radiation exposure in nuclear medicine
Written by (author): Ing. Dušan Nižňanský
Department: Institute of Nuclear and Physical Engineering (FEEIT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Andrea Šagátová, PhD.
Opponent:prof. Ing. Márius Pavlovič, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Radiačná záťaž v nukleárnej medicíne
Summary:Témou práce je meranie radiácie pri spustenom a vypnutom terapeutickom urýchľovači častíc pri liečbe onkologického pacienta v jednotlivých miestach od terapeutického urýchľovača a jej vplyv na obsluhujúci personál. Práca je rozdelená do štyroch kapitol. Prvá kapitola popisuje rôzne medicínske praktiky využívajúce pri liečbe rakoviny ionizujúce žiarenie. V druhej kapitole sú popísané jednotlivé veličiny a ich základné jednotky používané v dozimetrii. Tretia kapitola popisuje funkcie prístroja GAMMA-SCOUT, ktorý meria tri druhy ionizujúceho žiarenia alfa, beta, gama. Prístroj meria v hodnotách príkonu dávkového ekvivalentu, jeho overenie správnej funkcie je popísané v tretej kapitole a výsledky sú porovnané s výsledkami prístroja Thermo, ktorý taktiež meria radiáciu v hodnotách príkonu dávkového ekvivalentu. V záverečnej štvrtej kapitole sú spracované a vyhodnotené výsledky experimentu, ktorý bol uskutočnený na Národnom onkologickom ústave v Bratislave. Experiment sa zaoberá radiačnou záťažou personálu bezprostredne po vypnutí terapeutického urýchľovača v dobe pri manipulovaní s pacientom a popisuje hodnoty radiácie v okolí urýchľovača v určených bodoch pri spustenom režime ožarovania rôznymi typmi žiarenia rôznych energií.
Key words:Príkon dávkového ekvivalentu, Aktivita, radiačný váhový faktor

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited