Jan 24, 2020   12:05 p.m. Timotej
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

PhDr. Emília Mironovová
Identification number: 259
University e-mail: emilia.mironovova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka bez vedeckej hodnosti - Centre of Languages, Humanities and Academic Sport (MTF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Proposals for innovation of the employee benefits system in EVPÚ - ZVS, Inc.
Written by (author): Bc. Adriana Ujhelyová
Department: Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)
Thesis supervisor: PhDr. Emília Mironovová
Opponent:Mgr. Ivana Novotná, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh inovácie systému zamestnaneckých výhod v podniku EVPÚ - ZVS, a.s.
Summary:UJHELYOVÁ Adriana: Návrh inovácie systému zamestnaneckých výhod v podniku EVPÚ - ZVS, a.s. [Bakalárska práca] - Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta v Trnave; Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality. - Školiteľ: PhDr. Emília Mironovová - Trnava: MTF STU, 2013. Čoraz viac podnikov sa snaží zatraktívniť svoje postavenie na trhu práce, preto vymýšľa pre svojich zamestnancov rôzne zamestnanecké výhody, ktoré sú súčasťou systému odmeňovania. Pre ľudí sa stáva tento systém odmeňovania atraktívnejší, pretože ku svojej bežnej mzde dostávajú aj niečo naviac, čo ich motivuje k práci. Cieľom mojej práce je analýza systému zamestnaneckých výhod, ich úloha a prínos v podniku EVPÚ - ZVS, a.s.. Z výskumu súčasného stavu v podniku, ktorý sa uskutočnil formou dotazníka, som zistila, že zamestnanci nedostávajú takmer žiadne výhody nepeňažného charakteru, ich motivácia k práci nie je dostačujúca. Práve spokojný a motivovaný pracovník je dôležitým faktorom pri plnení podnikových výkonov. Na základe výsledkov prieskumu som navrhla inovácie v systéme zamestnaneckých výhod, ktoré podnik z časti uplatnil, a ktoré pomôžu podniku k lepším výkonom a zamestnancom k vyššej spokojnosti s prácou a so svojím zamestnávateľom.
Key words:motivácia, stimulačné prostriedky, zamestnanecké výhody, Cafeteria systém

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited