Feb 21, 2020   8:37 p.m. Eleonóra
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Martin Magura, PhD.
Identification number: 2620
University e-mail: martin.magura [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Steel and Timber Structures (FCE)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Concert Hall in Prievidza
Written by (author): Ing. Daniela Vičanová
Department: Department of Steel and Timber Structures (FCE)
Thesis supervisor: Ing. Martin Magura, PhD.
Opponent:Ing. Marcel Vanko
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Koncertná hala v Prievidzi
Summary:Cieľom diplomovej práce bolo porovnať tri varianty zastrešenia koncertnej haly v Prievidzi. Každý z nich obsahuje technickú správu, predbežný statický výpočet a dispozičné výkresy nosnej konštrukcie. Vybraný variant je doplnený podrobným statickým výpočtom a výkresom typických detailov. Ako materiál bola pri všetkých variantoch zvolená oceľ. Dva návrhy sú riešené ako 3D model, jeden je posudzovaný ručným výpočtom.
Key words:rošt, laná, oblúk, väzník

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited