May 25, 2020   8:16 p.m. Urban
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík
Identification number: 268
University e-mail: oliver.moravcik [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Advanced Technologies Research Institute (MTF)
Prorektor - Vedenie STU (REKP REK)
Vice-chancellor - Slovak university of technology in Bratislava
 
External colleague - Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)

     
     
Projects     Publications     
     Supervised theses
     
Conferences
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:Time and attendance system based on biometric authentication as module of information system
Written by (author): Ing. Mgr. Martin Ornst
Department: Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)
Thesis supervisor:
Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Dochádzkový systém firmy založený na biometrickej identifikácii ako modul informačného systému
Summary:Cieľom práce bolo navrhnúť praktické riešenie dochádzkového systému pre malé a stredné firmy, ktorý pracuje na báze biometrickej autentizácie užívateľov. Tento systém bol navrhnutý ako súčinnosť dvoch modulov -- prístupového terminálu s biometrickou identifikáciou a samotnej aplikácie dochádzkového systému na web platforme systému LINUX, apache, PHP a MySQL. Systém bol navrhnutý tak aby náklady na jeho realizáciu boli čo najnižšie a návratnosť pre menšie firmy čo najrýchlejšia. S pomocou využitia biometrickej identifikácie sa nám podarilo dosiahnúť relatívne dosť vysokú mieru bezpečnosti a spolahlivosti systému. Zamedzilo sa vďaka neprenosnosti biometrických údajov medzi zamestnancami falšovaniu dozhádzkových údajov. Práca poskytuje komplexný pohľad na štruktúru dochádzkového systému ako aj podrobný rozbor jednotlivých modulov pre prácu s dochádzkovými údajmi zamestnancov.
Key words:
Dochádzkový systém, informačný systém, biometrika


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited