Oct 22, 2020   2:48 p.m. Sergej
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík
Identification number: 268
University e-mail: oliver.moravcik [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Advanced Technologies Research Institute (MTF)
Prorektor - Vedenie STU (REKP REK)
Vice-chancellor - Slovak university of technology in Bratislava
 

Contacts          
     
Publications     
     Supervised theses
     
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Project and implementation of information system for Shark company using UML and UP
Written by (author):
Ing. Roman Vaňúr
Department:
Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)
Thesis supervisor: Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh a realizácia modulu informačného systému pre firmu Shark s využitím UML a UP
Summary:Cieľom mojej diplomovej práce bolo vytvorenie informačného systému pre malý podnik, konkrétne pre predajňu výpočtovej techniky. Úlohou bolo popísať podnikové procesy a spísať katalóg požiadaviek. Ďalej vytvoriť model systému a jeho čiastočnú implementáciu. Práca bola rozdelená na niekoľko častí. Prvá sa zaoberala popisom podnikových procesov a požiadaviek na systém. Druhá sa zamerala na vytvorenie analytického a návrhového modelu informačného systému. V ďalšej časti som vytvoril čiastočnú implementáciu. Nakoniec som aplikáciu otestoval a vytvoril k nej dokumentáciu. V prílohe je pripojený zdrojový kód aplikácie.
Key words:informačný systém, modelovanie informačného systému, programovanie funkcií, realizácia informačného systému

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet with no restrictions, incl. the right to provide sub-lincence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Reviews for final thesis unlimited