15. 10. 2019  10:37 Terézia
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík
Identifikačné číslo: 268
Univerzitný e-mail: oliver.moravcik [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Ústav výskumu progresívnych technológií (MTF)
Prorektor - Vedenie STU (REKP REK)
Prorektor - Slovenská technická univerzita v Bratislave
 
Externý spolupracovník - Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Návrh a realizácia modulu informačného systému pre firmu Shark s využitím UML a UP
Autor: Ing. Roman Vaňúr
Pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Vedúci práce: Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík
Oponent:doc. Ing. Michal Kebísek, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh a realizácia modulu informačného systému pre firmu Shark s využitím UML a UP
Abstrakt:Cieľom mojej diplomovej práce bolo vytvorenie informačného systému pre malý podnik, konkrétne pre predajňu výpočtovej techniky. Úlohou bolo popísať podnikové procesy a spísať katalóg požiadaviek. Ďalej vytvoriť model systému a jeho čiastočnú implementáciu. Práca bola rozdelená na niekoľko častí. Prvá sa zaoberala popisom podnikových procesov a požiadaviek na systém. Druhá sa zamerala na vytvorenie analytického a návrhového modelu informačného systému. V ďalšej časti som vytvoril čiastočnú implementáciu. Nakoniec som aplikáciu otestoval a vytvoril k nej dokumentáciu. V prílohe je pripojený zdrojový kód aplikácie.
Kľúčové slová:informačný systém, modelovanie informačného systému, programovanie funkcií, realizácia informačného systému

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie vyhotovenej digitálnej rozmnoženiny školského diela online prostredníctvom internetu bez obmedzenia, vrátane práva poskytnúť sublicenciu tretej osobe na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely.


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanieZáverečná práca

Časti práce s odloženým zverejnením:

Posudky záverečnej práce neobmedzene