May 26, 2020   4:18 p.m. Dušan
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík
Identification number: 268
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Advanced Technologies Research Institute (MTF)
 

Contacts     Lesson               
     
Supervised theses
     
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Proposal and implementation of the terminal network on the basis of the protocol LTSP
Written by (author):
Ing. Pavol Hustý
Department: Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh a realizácia terminálovej siete na báze protokolu LTSP
Summary:SÚHRN HUSTÝ,Pavol: Návrh a realizácia terminálovej siete na báze protokolu LTSP. [Diplomová práca] - Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky. Vedúci práce: prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík -- Trnava: UIAM MTF STU, 2010. 58 s. Práca sa zaoberá návrhom a realizáciou terminálovej siete na báze projektu LTSP, ktorá bude podľa možnosti realizovaná na Strednej Odbornej Škole Elektrotechnickej v Trnave. Cieľom práce je vytvoriť moderné, dostupné a cenovo výhodné riešenie. Súčasťou riešenia je vývoj koncového zariadenia, ktoré bude po realizácii tvoriť spolu s terminálovou sieťou jeden kompaktný celok. V práci je sústredená pozornosť na analýzu celej problémovej oblasti. A tá sa skladá z analýzy licenčnej politiky, analýzy vhodnosti a nevhodnosti projektu LTSP, vrátane analýzy komponentov koncového zariadenia a sieťovej analýzy u zadávateľa. Osobitne popisuje riešenia vyskytnutých problematík, pričom sa snaží využívať otvorený softvér nie len ako možný pracovný nástroj. Určitá pozornosť je venovaná reverznému inžinierstvu pri modelovaní koncového zariadenia, tzv. infokiosku. Popisuje metódy a spôsoby modelovania v programe Autodesk Inventor.
Key words:
LTSP, infokiosk, modelovanie, návrh siete,, analýza siete,, analýza požiadaviek, Autodesk Inventor

Current level of public release
 
Bylo zvoleno non-release of final thesis - obsah (alebo časť obsahu) záverečnej práce je v konaní na prihlášku patentu/vynálezu.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited