Dec 14, 2019   10:48 a.m. Branislava, Bronislava
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD.
Identification number: 2734
University e-mail: stanislav.uncik [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Department of Material Engineering (FCE)
Dean - Faculty of Civil Engineering

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Materials for 3D printing of buildings
Written by (author): Ing. Mário Buch
Department: Department of Material Engineering (FCE)
Thesis supervisor: prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD.
Opponent:Ing. Igor Halaša
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Materiály pre 3D tlač domov
Summary:Cieľom tejto Diplomovej práce bolo vypracovanie a analýza súčasného stavu v oblasti 3D tlače budov, rozbor existujúcich technológií a súčasná analýza materiálov používaných na 3D tlač, ich vlastnosti, zloženie a overovanie vlastností experimentálnym pozorovaním a ich spracovateľnosti použitím rôznych prísad do referenčnej malty. Táto práca pozostáva z dvoch častí: teoretická časť je tvorená z histórie 3D tlače vo všeobecnosti, ďalej zo súčasného stavu a vývoja výstavby pomocou daných technológií. Druhá časť pozostáva z rôznych normových skúšok daného materiálu, ich vyhotovenie a následné tabuľkové a grafické spracovanie dosiahnutých výsledkov. Pri tejto práci sme sa snažili vyvarovať zbytočným chybám pri realizácií a výrobe materiálov a samozrejme pri dodržiavaní všetkej bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a tiež ochrane životného prostredia.
Key words:3D tlač, technológia, materiál, cementová zmes, modifikovaná zmes, referenčná malta

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited