Nov 18, 2019   11:05 p.m. Eugen
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Jana Peráčková, PhD.
Identification number: 2739
University e-mail: jana.perackova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Department of Building Services (FCE)

Contacts     Lesson     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Alternative options for hot water in apartment house
Written by (author): Ing. Dominika Moravcová
Department: Department of Building Services (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Jana Peráčková, PhD.
Opponent:Ing. Pavel Zálešák
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Alternatívy návrhu prípravy teplej vody v apartmánovom dome
Summary:Cieľom diplomovej práce bolo vypracovať realizačný projekt vodovodu, vypracovať dve alternatívy centrálnej prípravy teplej vody a nadimenzovať potrubia a rozvod studenej, teplej vody a cirkulácie. Zadanie bolo vypracované pre apartmánový dom, ktorý sa nachádza v Bratislave. Pre vodovod v apartmánovom dome boli navrhnuté progresívne plastové materiály. Prvá alternatíva rieši prípravu teplej vody v zásobníkovom ohrievači pomocou kotla, nepriamym ohrevom. Druhá alternatíva rieši prípravu teplej vody pomocou solárneho systému. V závere diplomovej práce boli obe alternatívy vyhodnotené a porovnané z pohľadu energetického, ekonomického a environmentálneho.
Key words:teplá voda, zásobníkový ohrievač, solárny systém

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited