15. 12. 2019  13:26 Ivica
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Jana Peráčková, PhD.
Identifikační číslo: 2739
Univerzitní e-mail: jana.perackova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Katedra technických zariadení budov (SvF)

Kontakty     Výuka     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Realizačný projekt delenej kanalizácie s využitím zrážkovej vody pre objekt vinárstva
Autor: Ing. David Švrčina
Pracoviště: Katedra technických zariadení budov (SvF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Jana Peráčková, PhD.
Oponent:Ing. Ľuboš Kocka
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Realizačný projekt delenej kanalizácie s využitím zrážkovej vody pre objekt vinárstva
Abstrakt:Diplomová práca je návrhom systému na akumuláciu a následné využívanie zrážkovej vody, ktorej použitie je navrhnuté na splachovanie WC a na závlahu časti priľahlého viniča. Objekt riešeného vinárstva sa nachádza v katastrálnom území mesta Modra, v pomerne členitom teréne, avšak, príjemne zapadajúceho do okolitého prostredia. Zrážková voda je odvádzaná zo strešných konštrukcií a následne akumulovaná v 3 podzemných nádržiach s objemom 12 000 l, ktoré sú umiestnené v južnej časti celého riešeného pozemku. Čerpanie zrážkovej vody je zabezpečené ponorným čerpadlom v kombinácii so systémovým riešením ovládacích prvkov. V prípade nízkej hladiny dažďovej vody v akumulačných nádržiach je dopĺňanie nádrží zabezpečené z verejného vodovodu. Práca obsahuje výpočtovú a grafickú časť. Vo výpočtovej časti sú nadimenzované všetky potrebné potrubné rozvody, jednotlivé súčasti celého akumulačného systému a čerpacie zariadenie. V grafickej časti sú zachytené potrebné časti objektu pre realizáciu celého projektu. V závere práce je ekonomické zhodnotenie celej realizácie s približným odhadom návratnosti projektu.
Klíčová slova:zrážková voda, akumulácia, vinárstvo

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně