Jan 22, 2020   9:01 a.m. Zora
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Jana Peráčková, PhD.
Identification number: 2739
University e-mail: jana.perackova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Department of Building Services (FCE)

Contacts     Lesson     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Project of a realization of separated canalization with application rainwater for winery
Written by (author): Ing. David Švrčina
Department: Department of Building Services (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Jana Peráčková, PhD.
Opponent:Ing. Ľuboš Kocka
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Realizačný projekt delenej kanalizácie s využitím zrážkovej vody pre objekt vinárstva
Summary:Diplomová práca je návrhom systému na akumuláciu a následné využívanie zrážkovej vody, ktorej použitie je navrhnuté na splachovanie WC a na závlahu časti priľahlého viniča. Objekt riešeného vinárstva sa nachádza v katastrálnom území mesta Modra, v pomerne členitom teréne, avšak, príjemne zapadajúceho do okolitého prostredia. Zrážková voda je odvádzaná zo strešných konštrukcií a následne akumulovaná v 3 podzemných nádržiach s objemom 12 000 l, ktoré sú umiestnené v južnej časti celého riešeného pozemku. Čerpanie zrážkovej vody je zabezpečené ponorným čerpadlom v kombinácii so systémovým riešením ovládacích prvkov. V prípade nízkej hladiny dažďovej vody v akumulačných nádržiach je dopĺňanie nádrží zabezpečené z verejného vodovodu. Práca obsahuje výpočtovú a grafickú časť. Vo výpočtovej časti sú nadimenzované všetky potrebné potrubné rozvody, jednotlivé súčasti celého akumulačného systému a čerpacie zariadenie. V grafickej časti sú zachytené potrebné časti objektu pre realizáciu celého projektu. V závere práce je ekonomické zhodnotenie celej realizácie s približným odhadom návratnosti projektu.
Key words:zrážková voda, akumulácia, vinárstvo

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited