24. 1. 2020  11:13 Timotej
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Jana Peráčková, PhD.
Identifikačné číslo: 2739
Univerzitný e-mail: jana.perackova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Katedra technických zariadení budov (SvF)

Kontakty     Výučba     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Realizačný projekt delenej kanalizácie s využitím zrážkovej vody pre objekt vinárstva
Autor: Ing. David Švrčina
Pracovisko: Katedra technických zariadení budov (SvF)
Vedúci práce: doc. Ing. Jana Peráčková, PhD.
Oponent:Ing. Ľuboš Kocka
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Realizačný projekt delenej kanalizácie s využitím zrážkovej vody pre objekt vinárstva
Abstrakt:Diplomová práca je návrhom systému na akumuláciu a následné využívanie zrážkovej vody, ktorej použitie je navrhnuté na splachovanie WC a na závlahu časti priľahlého viniča. Objekt riešeného vinárstva sa nachádza v katastrálnom území mesta Modra, v pomerne členitom teréne, avšak, príjemne zapadajúceho do okolitého prostredia. Zrážková voda je odvádzaná zo strešných konštrukcií a následne akumulovaná v 3 podzemných nádržiach s objemom 12 000 l, ktoré sú umiestnené v južnej časti celého riešeného pozemku. Čerpanie zrážkovej vody je zabezpečené ponorným čerpadlom v kombinácii so systémovým riešením ovládacích prvkov. V prípade nízkej hladiny dažďovej vody v akumulačných nádržiach je dopĺňanie nádrží zabezpečené z verejného vodovodu. Práca obsahuje výpočtovú a grafickú časť. Vo výpočtovej časti sú nadimenzované všetky potrebné potrubné rozvody, jednotlivé súčasti celého akumulačného systému a čerpacie zariadenie. V grafickej časti sú zachytené potrebné časti objektu pre realizáciu celého projektu. V závere práce je ekonomické zhodnotenie celej realizácie s približným odhadom návratnosti projektu.
Kľúčové slová:zrážková voda, akumulácia, vinárstvo

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene