Nov 17, 2019   7:47 p.m. Klaudia, štátny sviatok - Deň boja za slobodu a demokraciu
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Jana Peráčková, PhD.
Identification number: 2739
University e-mail: jana.perackova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Department of Building Services (FCE)

Contacts     Lesson     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Building units and suspension systems for concentrating pipes in buildings
Written by (author): Ing. Michaela Kunšteková
Department: Department of Building Services (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Jana Peráčková, PhD.
Opponent:prof. Ing. Jaroslav Valášek, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Stavebné útvary a závesné systémy pre sústreďovanie potrubí v budovách
Summary:Zadaním mojej diplomovej práce bolo vypracovať všeobecné technické podklady návrhu závesných systémov potrubí TZB v budovách, spracovať podklady pre riešenie dilatácie a kotvenia potrubí a vypracovať technické podklady pre návrh sústreďovania potrubí TZB v šachtách. V praktickej časti navrhujem správnu kompenzáciu dilatácie potrubí pre profesie vykurovanie a zdravotechnika vo vybranej časti bytového domu. Objekt pozostáva z jedného podzemného a 7 nadzemných podlaží. Ležaté rozvody vykurovania, vnútorného vodovodu a kanalizácie sú vedené v 1. podzemnom podlaží pod zateplenou stropnou konštrukciou. Stúpacie potrubia sú sústredené v inštalačných šachtách. Objekt je rozdelený na dve časti, ja riešim závesné systémy na potrubia vo vybranej časti ,,A“. Návrh obsahuje zostavenie vhodného systému kotvenia potrubí. Celý projekt som riešila na základe podkladov firmy HILTI. Súčasťou práce sú prílohy návrhov pevných bodov a klzných uložení, cenová kalkulácia a technická správa.
Key words:dilatácia, kompenzátor, šachta

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited